Sborový zpravodaj

Ancora

Náš Sborový časopis vznikl v roce 2016. Je určen pro všechny věkové skupiny. Od roku 2016 prošel mnoha změnami např. v roce 2019 byl přejmenován na Ancoru, což latinsky znamená kotva a kotva je symbolem naděje. Chtěli bychom, aby Ancora svým čtenářům přinášela povzbuzení a naději, kterou máme v Ježíši Kristu. I přes mnohé změny, kterými tento zpravodaj prošel nejen co se týče názvu, ale i obsahu, zůstává jeho cíl stále stejný - sloužit našemu společenství a především Bohu. 

 

Časopis je neprodejný a vychází 4x ročně. Uvítáme připomínky i nápady, které by se daly uplatnit v dalších číslech časopisu. 

Redakční rada: 

Nela Návratová

Editor

Eva Dvorská

Redaktor

Klára Zapletalová

Technický redaktor

Noemi Kulíková

Redaktor

Sb. č. 2020.png
1/2020

Ke stažení zde:

Sb. č. 4_2019.png
4/2019

Ke stažení zde:

Sb. č. 3_2019.png
3/2019

Ke stažení zde:

Sb. č. 2_2019.jpg
2/2019

Ke stažení zde:

Sb. č. 1_2019.jpg
1/2019

Ke stažení zde:

Sb. č. 4_2018.jpg
4/2018

Ke stažení zde:

Sb. č. 3_2018.jpg
3/2018

Ke stažení zde:

Sb. č. 2_2018.jpg
2/2018

Ke stažení zde:

Sb. č. 1_2018.jpg
1/2018

Ke stažení zde:

Sb. č. 5_2017.jpg
5/2017

Ke stažení zde:

SB.č. 4_2017.jpg
4/2017

Ke stažení zde:

SB. č. 3_2017.jpg
3/2017

Ke stažení zde:

Sb. č. 2_2017.jpg
2/2017

Místo pro text​​

Sb. č. 1_2017.jpg
1/2017

Ke stažení zde:

Sb.č. 1_2016.jpg
1/2016

Ke stažení zde: