top of page

Informace a zprávy ze sboru:

Plan-6-7-2024.JPG
Společné bohoslužby v Hranicích
100. vyroci obrazek.jpg

V neděli 26.května v 10 hodin budou 
společné bohoslužby sborů Odry a Hranice 
u příležitosti 100. výročí založení sboru 
v Hranicích.
Více informací...

Okrsková biblická hodina
novojičínského okrsku 
Okr_bibl.JPG

Okrsková biblická hodina 
pro farní sbory ČCE novojičínského okrsku  
se koná ve čtvrtek 16. května v 17 hodin
na evangelické faře ve Štramberku.
Více informací...

Schůze staršovstva
Stars4.JPG

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu

15. května 2024 v 15:30 hod. 

Koncert: Písně sefardských Židů 
Avrix.JPG

Koncert souboru Avrix
(písně sefardských Židů)
se koná v neděli 12. května v 17 hodin 
v evangelické modlitebně v Novém Jičíně.

Modlitební večer 
novojičínského okrsku 
Modl_vec_03052024.JPG

Modlitební večer sborů novojičínského okrsku 
se koná v pátek 3. května v 17 hodin  
v evangelické modlitebně v Novém Jičíně.
Hudební doprovod zajistí chválící skupinka Prej

z Oder.

Letní dětský tábor
Tabor_2024.JPG

Křesťanský spolek Benjamin Odry zve děti

od 7 do 15 let na letní stanový tábor.

Tábor se koná  od 28.7.  do  5.8.2024 ,
hlavní téma je „Vyměřený čas“.
Podrobné informace...

Velikonoční zamyšlení a pozvání
Velik_obr3.JPG

Administrující farářka Pavlína Lukášová

zve k velikonočnímu zamyšlení  (celý text...)

a společným setkáním  (celý text...).

      

Jeronýmova jednota 2024
Letak_JJ_2024.JPG

Staršovstvo sboru oznamuje, že během měsíců dubna a května 2024 bude při nedělních bohoslužbách probíhat každoroční sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Podrobnosti o sbírce jsou uvedeny v přiloženém letáku - viz odkaz níže. 
Je možné přispět také bankovním převodem

na sborový účet číslo:  107-5715380257/0100

 - odkaz na leták zde...  

Velikonoční program 2024
Velikonoce_2024.JPG

Srdečně zveme na velikonoční program 2024

ve sboru ČCE Odry - odkaz zde...  

Velikonoční večer chval
Vec_chval_03_2024_A.JPG

Večer chval skupinky [:PREJ:]

se uskuteční v sobotu 30.března 2024  v 16 hodin

ve sborovém domě ČCE v Odrách.

Schůze staršovstva
Stars5.JPG

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva je plánována na středu 17. dubna 2024 v 15:30 hod. 

Pozvánka na přednášku do Hranic
Gallus.JPG

V úterý 26. března 2024 v 17 hodin se koná

v evangelickém kostele na Šromotově náměstí

v Hranicích přednáška Doc. Petra Galluse

„Zlo a kde je Bůh“.  Vstupné je dobrovolné.  
Pozvánka...

Schůze staršovstva
Stars2.JPG

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 6. března 2024 v 15:30 hod. 

Výroční sborové shromáždění
Kostel_mlhavy.JPG

Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 24. března 2024 v rámci bohoslužeb. Na programu sborového shromáždění bude mj. zpráva o životě sboru a hospodaření v minulém roce, o rozpočtu na rok 2024, diskuse a návrhy. Všichni členové sboru i hosté jsou srdečně zváni.

Schůze staršovstva
Stars5.JPG

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 7. února 2024 v 15:30 hod. 

Novoroční pastýřský list synodního seniora
Syn_sen_P_Pokorny.JPG

Milé sestry, milí bratři,
letošní Vánoce jsme slavili se zvláštní intenzitou. Ve stínu tragických událostí na Filosofické fakultě UK a v Klánovickém lese, s myšlenkou na tolik zavražděných a zraněných jako by tma byla temnější a touha po světle o to naléhavější. Směli jsme prožívat, že zvěst o Kristově narození je poselstvím...     
Celý text..

Biblické hodiny 2024
100. vyroci obrazek.jpg

Oznamujeme, že začátek pravidelných biblických hodin bude až v měsíci únoru. Budou se opět konat každou středu ve 14:30 hod.

Ekumenická bohoslužba
Ekum_2024_edited.jpg

Jsme zváni na ekumenickou bohoslužbu v týdnu modliteb za jednotu křesťanů, která se uskuteční ve středu 31. ledna v 17 hodin ve farním kostele

sv. Bartoloměje v Odrách.

Schůze staršovstva
 
Stars2.JPG

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 10. ledna 2024 v 15:30 hod. 

Prodej evang.kalendářů a NKD
NKD_kal_2024_n.JPG

Připomínáme možnost zakoupit si tradiční ročenky Čtení na každý den a Evangelické kalendáře pro rok 2024 za 180,- Kč.

  Celý text...                                   

        

Vybrané biblické heslo pro sbor
na rok 2024:

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Efezským 4, 32

************************

 Rok 2023:

************************

Adv_progr.JPG
Vec_chval_16_12_2023.JPG

V sobotu 2. prosince 2023 v 15 hodin

se v přízemí sborové budovy ČCE v Odrách

budou opět vyrábět adventní věnce.

Srdečně zveme ke spoluúčasti. 

Advent_vence_2023.JPG

31.10.2023

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva je plánována na středu 15. 11. 2023 v 15:30. 

Modl_vecer_10_11_2023.JPG

31.10.2023

Upozorňujeme, že příští biblická hodina se koná ve středu 1.11.2023 ve 14:30 h a bude nadále vždy ve středu v tuto hodinu. Souvisí to se změnou pracovního režimu ses.farářky. 

Rybari A4.JPG
Okrsk_bibl_hod_Morkov.JPG

14.10.2023

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva je plánována na úterý 24. říjen 2023 v 15:30. 

        01.09.2023

         

         Pozvání Farního sboru ČCE v Novém Jičíně:

  • V neděli 10.září 2023 v 17,00 hodin - Klavírní recitál Tomáše Vrány  - podrobněji viz odkaz...

  • V neděli 17.září 2023 v 9,00 hodin -  Rodinné bohoslužby na téma biblických postav Starého Zákona s následným posezením u kávy a s přítomností malířky M.Plotěné z Brna - podrobněji viz odkaz...     

  • V neděli 1.října 2023 v 17,00 hodin - Koncert v rámci festivalu Dny umění nevidomých na Moravě: Ráchel Skleníčková (klavír) a Eva Blažková (flétna) - podrobněji viz odkaz...                           

06.05.2023

Staršovstvo sboru oznamuje, že během měsíce května bude při nedělních bohoslužbách probíhat každoroční sbírka darů na Jeronýmovu jednotu. Podrobnosti o sbírce jsou uvedeny v přiloženém letáku níže. Dary na tuto sbírku prosím předávejte pokladníkovi sboru H.Janišovi nebo refentovi pro JJ D.Dvorskému.

Letak_JJ_2023.JPG
P_Hosek_JPG.JPG
Stranik_04_2023.JPG
Modl_vecer_NJ_04_2023.JPG
Letni_tabor_2023_plakat.JPG

12.03.2023

Staršovstvo Farního sboru ČCE v Odrách svolává
Výroční sborové shromáždění, které se bude konat v neděli 26. března 2023
hned po bohoslužbách, začátek bohoslužeb je v 8:45 h.

(Upozornění:  Ze soboty na neděli nastane změna na letní čas)
 

Sborové shromáždění činí platná usnesení za jakéhokoli počtu přítomných členů.
Na programu sborového shromáždění bude:
- Schválení programu
- Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a revizorů účetnictví
- Zprávy o životě sboru
- Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky 2022

    a rozpočtu na rok 2023
- Diskuse o zprávách a schválení případných návrhů
- Zakončení shromáždění.

Seznam členů sboru s hlasovacím právem bude předem vyvěšen na sborové nástěnce.

Knapek.JPG
plakatEkumena2023.JPG

Vybrané biblické heslo pro náš sbor na rok 2023:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: „Neboj se, já jsem tvá pomoc.“
Izaiáš 41, 13

Z dřívější činnosti:

************************

 Rok 2022:

************************

         24.09.2022

         

         Pozvání Farního sboru ČCE v Hranicích:

  • V sobotu 15. října 2022 - Podzimní výšlap na Lysou horu  - podrobněji viz odkaz...

  • Ve středu 5. října 2022 od 17 hodin -  Ekumenická bohoslužba v areálu hranických kasáren -                podrobněji viz odkaz...              

  • Pravidelná setkávání v Komunitním centru „Otevřené dveře“  při Farním sboru ČCE v Hranicích – podrobněji  viz  odkaz...                           

Suchd_kostel_170.JPG
2022-09-23-Koncert-DUN-NJ.jpg

Pozvánka na koncert ve sboru ČCE

             v Novém Jičíně 23.9.2022

28.05.2022

Oznamujeme, že biblická hodina se v úterý 31. května 2022 nekoná. 

Holokaust2.JPG
D_Raf2.JPG

         07.04.2022

         

         Pozvání Farního sboru ČCE v Hranicích:

  • Ve středu 13. 4. 2022 od 16 h - pečení velikonočních perníčků v přístavbě kostela, nejen pro maminky s dětmi

  • Ve čtvrtek 21. 4. v 17 h - představení nového evangelického zpěvníku církevním kantorem  Ladislavem Morawetzem

  • Ve středu 27. 4. v 18 h - talk show se Zbigniewem Czendlikem v Synagoze, pořádá Československá církev husitská v Hranicích – viz https://muzeum-hranice.cz/doprovodne-akce/talk-show-zbigniewa-j-czendlika-postel-hospoda-kostel/

07.04.2022

Při výročním sborovém shromáždění 13. 3. 2022 bylo zvoleno na další šestileté období nové staršovstvo sboru. 
Členové: Noemi Kulíková, Petr Dolének, Eva Dvorská, Hynek Janiš, Michaela Martincová, Jan Wendlig, Jiří Zapletal.  

Na úvodní schůzi 5. 4. 2022 pak byla zvolena kurátorkou sboru Noemi Kulíková a místokurátorem Petr Dolének.

 

Tyto webové stránky byly rozšířeny o novou záložku Staršovstvo, kde budou uváděny zprávy o činnosti staršovstva a z jeho schůzí.   

Modl_vecer_25032022.JPG

09.03.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 8.3.2022

Nedělní sbírka při bohoslužbách 27. 2. a 6. 3. 2022 na pomoc postiženým válkou na Ukrajině činila celkem 6 645 Kč. Výtěžek sbírky byl dle doporučení synodní rady ČCE odeslán na Fond sociální a charitativní pomoci. Z něj bude financována jak přímá pomoc v zahraničí, tak i efektivní pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům na našem území.

Kromě praktické pomoci Ukrajině je důležité pomáhat i modlitebně, a tak se staršovstvo rozhodlo připojit se k iniciativě modliteb za mír ve světě, ukončení konfliktů, obnovení klidu ve všech národech, bezpečnost v našich zemích, za to, aby Bůh vedl rozhodnutí vlád – k této iniciativě se připojila řada zemí a prakticky to znamená každý den v 16 h se zastavit a jednu  minutu věnovat modlitbě za zmíněné věci (čas je pro všechny země stejný s ohledem na časové pásmo, takže se modlí všichni současně).

 

V úterý 15. 3. 2022 se z důvodu dovolené ses.farářky Lukášové nebude konat biblická hodina.

26.02.2022

Nedělní sbírka při bohoslužbách 27. 2. 2022 a 6. 3. 2022 bude na doporučení ústředí ČCE určena na pomoc postiženým válkou na Ukrajině.

Podrobnější informace k finanční pomoci Ukrajině:

https://ustredicce.e-cirkev.cz/sborova-zasilka/2022/situace-na-ukrajine-moznost-financni-pomoci/

Pastýřský list synodního seniora k válce na Ukrajině:

https://e-cirkev.cz/aktuality/pastyrsky-list-k-valce-na-ukrajine/

14.01.2022          

 

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 11.1.2022 

 

Sbírka při bohoslužbách 16.1.2022 je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu (tato sbírka je finančním zdrojem pro celocírkevní Fond křesťanské služby, který je sociálním fondem, z něhož je poskytována zaměstnancům (současným i bývalým) naší církve finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí, ale také příspěvek na stěhování kazatelů či výpomoc kazatelům při odchodu do důchodu).

Biblické hodiny se začnou konat až od 1.2.2022, budou vždy začínat ve 14:30.

Bohoslužby 13.3.2022 budou spojeny s výročním sborovým shromážděním a proběhne při nich rovněž volba nového staršovstva. Povede je administrátorka sboru ses. far. Lukášová.

Ekumena_Odry_2022_a.JPG

Vybrané biblické heslo pro náš sbor na rok 2022:

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.
Ev.podle Matouše 5,16   

************************

 Rok 2021:

************************

Adv_vecer_chval_2021.JPG
Bohosl_Vanoce_2021_v2.JPG
Opatr_covid_20122021.JPG
15.12.2021
Upozornění pro členy sboru, kteří si objednali vlastní nový evangelický zpěvník: 
cena za samotný zpěvník je 490,- Kč, cena za chorálník (určený pro varhanní doprovod) je 400,- Kč. Zpěvníky už je možné si vyzvednout ve sboru.
Staršovstvo kromě toho zajistilo 20 ks nových zpěvníků k zapůjčení při bohoslužbách.            
Novy_zpevnik1.JPG
Z dřívější činnosti:
90293441_10217091331697671_6581474040324

Šití roušek

Někteří z nás se aktivně zapojili do šití roušek. Velké díky patří především Petrovi a Lucii.

91026315_2780765908626475_96833963288428

Pomoc LDN

v Klokočově

Ušité roušky jsme darovali

LDN v Klokočově.

hranice1.jpg

Hlavní dar

lásky

Hlavní dar lásky letos putoval na opravu kostela ČCE v Hranicích.

92675563_2820149491354783_47631901222103
bottom of page