top of page
Zpravy1

                     Od 5. 4. 2022 pracuje staršovstvo

                      v tomto složení:

                    Pavlína Lukášová – farářka

                      (předseda staršovstva)

                    Noemi Kulíková – kurátorka

                    Petr Dolének – místokurátor

                    Eva Dvorská

                    Hynek Janiš

                    Michaela Martincová

                   Jan Wendlig

                   Jiří Zapletal

                  

Nově zvolené staršovstvo na schůzi 5. 4. 2022

05.05.2024

 Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 15. května 2024 v 15:30 hod. 

13.03.2024

 Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 17. dubna 2024 v 15:30 hod. 

23.02.2024

 Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 6. března 2024 v 15:30 hod. 

27.01.2024

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva bude ve středu 7. února 2024 v 15:30 hod.  

07.01.2024

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva je plánována na středu 10. ledna 2024 v 15:30. 

31.10.2023

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva je plánována na středu 15. 11. 2023 v 15:30. 

             14.10.2023

Oznamujeme, že další pravidelná schůze staršovstva je plánována na úterý 24. října 2023 v 15:30. 

16.05.2023

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva  9. 5. 2023

Byla upravena výše nájemného za garáž tak, aby lépe odpovídalo cenám v naší lokalitě obvyklým. Sbor pronajímá dvě třetiny garáže, jež nyní pro přehlednost oddělíme přepážkou, kterou zhotoví Dušan Martinec.

 

Bydlení ve sborovém bytě velmi znepříjemňuje hluk ze sousední pivnice, kde o víkendech probíhají diskotéky. Bylo jednáno s paní místostarostkou, která přislíbila řešení.

 

Na 11. června 2023 jsme zváni do Šumperku na seniorátní den, jehož hlavním tématem je letos  „Jak pomáháme ?  (Pomoc má mnoho tváří)“.

 

30. května 2023 se nebude konat biblická hodina z důvodu dovolené sestry farářky.

 

Další pravidelnou schůzi staršovstva plánujeme na 13. červen 2023.

16.03.2023

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 14.3.2023

Staršovstvo prodiskutovalo program výročního sborového shromáždění, které se bude konat

26.  března 2023.

V následujících týdnech až do Velikonoc se nebudou konat biblické hodiny z důvodu nepřítomnosti sestry farářky (účast na semináři Půst v Bělči nad Orlicí, dovolená). Na Zelený čtvrtek 6.4.2023 v 17 h však máme příležitost zúčastnit se čtení pašijí, které bude doprovázeno vystoupením pěveckého sboru.

V sobotu 18. března se ve sboru ČCE v Hranicích uskuteční seniorátní setkání učitelů nedělních škol, kterého se za náš sbor zúčastní Michaela Martincová.

Seniorát uložil staršovstvu vypracovat tzv. rozvojový plán, formulující naši představu

o budoucnosti sboru v nejbližších letech. Tento úkol souvisí s probíhajícím postupným přechodem na samofinancování církví a je zřejmé, že zachování sboru v současné podobě, nemluvě o jeho obsazení kazatelem, si bude vyžadovat výrazně vyšší finanční obětavost jeho členů.

V neděli 9. července po bohoslužbách proběhne ve sboru vizitace, kterou vykoná bratr farář Pavel Prejda a seniorátní kurátorka Hana Honsnejmanová.

Letní tábor pro děti pořádaný Křesťanským spolkem Benjamin Odry se bude konat

 30.7. - 7.8.2023 v Podlesí u Budišova n.B.

Manželé Dolénkovi oznámili záměr vystěhovat se z farního bytu do konce tohoto roku.  

Své příspěvky ke zveřejnění na sborovém webu adresujte prosíme na e-mailovou adresu: daniel.dvorsky@seznam.cz

Další pravidelnou schůzi staršovstva plánujeme na 18. duben 2023. 

22.01.2023

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 17. 1. 2023

Tradiční ekumenické bohoslužby s Římskokatolickou farností Odry se budou konat v úterý 31. ledna v 15 h, tentokrát v našem sboru. Po jejich ukončení budeme mít možnost sdílet obecenství s bratry a sestrami katolíky také při kávě a čaji. (nebo: si spolu popovídat) 

V blízké době by se měl uskutečnit rozhovor staršovstva s bratrem farářem Lubomírem Červenkou o budoucnosti našeho sboru.

Výroční sborové shromáždění plánujeme na poslední březnovou neděli, tj. 26. března.

Zabývali jsme se také zvýšenými zálohami na plyn a elektřinu. Předepsané zálohy na plyn jsou ve srovnání s loňským rokem přibližně dvojnásobné.

Ve dnech 23.–27. ledna se sestra farářka Lukášová zúčastní farářského kurzu v Praze.

 

Své příspěvky ke zveřejnění na sborovém webu adresujte prosíme na daniel.dvorsky@seznam.cz

Další pravidelnou schůzi staršovstva plánujeme na 14. únor 2023. 

28.10.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 25.10.2022

Staršovstvo se zabývalo přípravami adventních a vánočních shromáždění. Koncem listopadu se budeme moci sejít k tvoření adventních věnců, přesný termín bude oznámen. Na poslední neděli před Vánoci plánujeme tradiční dětskou besídku, tentokrát možná přispějí do programu i členové staršovstva. 

V listopadu se domluvíme na úklidové brigádě ve sborových prostorách.

 

Další pravidelná schůze staršovstva je naplánována na 22. listopadu 2022.

24.09.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 20.9.2022

V září se po delší přestávce sešel dorost v počtu deseti účastníků, kteří o prázdninách absolvovali letní tábor pořádaný sdružením Benjamin. Schůzky dorostu pod vedením Jana Wendliga se budou dále konat jednou za čtrnáct dní vždy v pátek od 16 do 18 h.

Na biblických hodinách se můžeme setkávat opět od 4. října každé úterý ve 14:30 h.

Staršovstvo se zabývá možnostmi úspor při využívání drahých energií.

Další pravidelná schůze staršovstva je naplánována na 25. října 2022.

10.06.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 7.6.2022

Staršovstvo děkuje

-       účastníkům květnové úklidové brigády,

-       za pomoc při organizaci a pohoštění návštěvy sboru v Lanškrouně,

-       všem dárcům sbírky na Jeronýmovu jednotu, která vynesla 3 500 Kč, a sbírky na Diakonii, která činila 900 Kč.

 

Biblické hodiny se během prázdnin vzhledem k dovoleným konat nebudou.

 

Další pravidelná schůze staršovstva je naplánována na 6. září 2022.

14.05.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 10. 5. 2022

Probíhala diskuse o klesající účasti při bohoslužbách i v nedělní škole. Není samozřejmostí, že v našem malém sboru máme několik malých dětí i sestry ochotné se jim věnovat (i když zájemců o tuto službu by mohlo být více), je proto škoda, že rodiče děti nevodí v neděli do sboru pravidelně, aby se s nimi mohlo pracovat systematičtěji a aby si děti pěstovaly návyk nedělní účasti „v kostele“. Staršovstvo se shodlo na důležitosti pravidelných modliteb za sbor. Uvažujeme o obnovení modlitebního řetězu nebo modlitební skupinky v rodinách. Dále sestra farářka nabízí možnost dopoledního setkávání maminek s dětmi např. jednou týdně na faře, které by bylo otevřené i maminkám mimo sbor.

 

V neděli 22. května budou účastníky našich bohoslužeb bratři a sestry ze sboru v Lanškrouně, kteří pořádají zájezd do Oderských vrchů. Po bohoslužbách bychom jim rádi nabídli malé občerstvení, a proto se obracíme na šikovné sestry s prosbou o dodání pečiva.

 

Protože jsme nestihli provést jarní úklid sborových prostor už před Velikonocemi, vyhlašuje staršovstvo brigádu zejména na mytí oken, a to v sobotu 21. května. Pokud se někomu tento termín nehodí, může přijít kdykoliv během týdne od 16. května. Podrobnosti (předání klíče aj.) si v takovém případě může domluvit s kýmkoliv ze staršovstva.

07.04.2022

Vybrané zprávy ze schůze staršovstva 5.4.2022

Nové staršovstvo zvolilo na své první schůzi kurátorem sboru Noemi Kulíkovou, místokurátorem Petra Dolénka, předsedou staršovstva Pavlínu Lukášovou a zapisovatelem Evu Dvorskou.

 

Administrátorka Pavlína Lukášová ve svém slovu ke staršovstvu upozornila na zvláštní postavení kurátora na uprázdněném sboru, připomněla povinnosti administrátora a zdůraznila potřebnost vzájemné komunikace mezi nimi i v rámci celého staršovstva.

 

Byly prodiskutovány a jednotlivým presbyterům přiděleny konkrétní úkoly a oblasti, kterými se budou především zabývat. Nově byly také zavedeny služby starších při nedělních bohoslužbách.

bottom of page