top of page

Společné bohoslužby v Hranicích

u příležitosti 100. výročí založení sboru

 26.5.2024

Bohoslužby na Zelený čtvrtek

- čtení pašijí a pěvecký sbor

28.3.2024

Ekumenická bohoslužba farností ŘKC a ČCE v Odrách

31.1.2024

Vánoční dětská besídka
17.12.2023

Výroba adventních věnců
2.12.2023

Adv4
Adv1
Adv5
Adv2
Adv3

Nedělní bohoslužby 29.10.2023
(Potáborové setkání účastníků letního tábora

Nedělní bohoslužby 8.10.2023
(Díkčinění za úrodu, káže br.f.J.Krupa) 

Letní tábor 30.7. - 7.8.2023
pořádaný Křesťanským spolkem Benjamin Odry

Velikonoční program dorostu

na Bílou sobotu

- pečení beránka a pletení pomlázky

8.4.2023 

Bohoslužby na Velký pátek

7.4.2023 

Bohoslužby na Zelený čtvrtek

- čtení pašijí a pěvecký sbor

6.4.2023 

Ekumenická bohoslužba farností ŘKC a ČCE v Odrách

31.1.2023 

Vánoční dětská besídka a pásmo „Ztracený groš” 

18.12.2022