Vítá vás

Českobratrská 

církev         

evangelická

Odry

  • Black Facebook Icon

O

Nás

Náš sbor patří k Českobratrské církvi evangelické. Je to jedna z největších reformačních církví, které působí v České republice. Hlásí se k nejstarším křesťanským vyznáním a navazuje na českou reformaci (J. Hus, Jednota Bratrská, J. A. Komenský). Vznikla v prosinci roku 1918, kdy se v evangelické církvi spojili oba proudy světové reformace, helvétský a luterský.

Základem jejího učení je Bible. Bibli přijímáme jako měřítko víry, učení a života. Jsme společenstvím, které vyznává víru v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Věříme v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele.  

Členem našeho sboru se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše Krista a jehož život tomu odpovídá. I přesto ale chceme vytvářet otevřené společenství, do nějž může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější otázky života. Svůj úkol také spatřujeme ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení k této víře a v praktické službě potřebným.