top of page
Sbor ČCE Odry
Odry_obr3.JPG

Náš sbor je součástí Českobratrské církve evangelické,    jedné z největších reformačních církví  působících  

v České republice. Hlásí se k nejstarším křesťanským vyznáním a navazuje na českou reformaci (J. Hus, Jednota bratrská, J. A. Komenský). Vznikla v prosinci roku 1918, když se v evangelické církvi spojily oba proudy světové reformace, helvétský a luterský.

​Základem pro naši víru, učení a život je Bible. Věříme v Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Věříme v  Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce.    

​Jádrem života sboru jsou nedělní bohoslužby se zvěstováním Božího slova a scházíme se také během týdne  k biblickým hodinám a jiným setkáním. Chceme být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější otázky života.

Svůj úkol také spatřujeme ve vyznávání a předávání křesťanské víry, ve vedení k této víře a v praktické službě potřebným.

bottom of page